domingo, 10 de mayo de 2015

Grup "PUZZLE"

A la classe anterior ens reunirem els grups "PUZLES" per parlar sobre les sis ideologies, on cada un havia d'exposar i argumentar als altres la seva i entre tots resoldre els dubtes o confusions que teníem sobre alguna d'aquestes ideologies.

Comencem parlant sobre el SEXISME: aquesta ideologia basada en el gènere, on es valora un sexe més que un altre i ha dos casos, el Feminisme per part de les dones i el Masclisme per part dels homes.Com bé se sap, els homes i les dones tenen diferents capacitats i condicions físiques pel que de vegades resultaria injust que relacionant aquesta ideologia amb el moviment i l'exercici físic, es realitzés una prova igual per els dos sexes. 


I amb això arribem a l'IGUALITARISME: és una ideologia on es pretén tractar a tota raça gènere per igual, és a dir, de la mateixa forma a tots. Aquest tema és una mica complexo ja que mes que igualitari deuria basar-se en una anàlisi de condicions per a ser just.
En resum aquestes dues ideologies són extrems del gènere i del sexe on els dos són igual de improductius. Hauríem d'fixar-nos en un segon pla per a ocasions ser més igualitaris i en altres ser més sexistes i dividir els subjectes per gènere o condicions. Aquest segon pla podria ser si busquem més el rendiment o si es pretén passar-ho bé i divertir-se. En tot cas sempre ve determinat per molts factors.

El RECREACIONISME: és una ideologia que veu tota la realitat des del punt de vista de la recreació amb això el seu principal i únic objectiu és la diversió. Es tracta de passar-ho bé, i de jugar per jugar deixant de banda altres objectius importants més intrínsecs del moviment. 

També trobem la ideologia CULTE A ESTAR PRIM: És un estereotip que majoritàriament afecta les dones i està insertat en la societat, la qual constantment transmet la importància d'estar prima per estar ben vista i ser socialment acceptada, sense mostrar les conseqüències negatives que pot arribar a aquesta tendència.

Per últim, trobem el MESOMORFISME: Al contrari que la ideologia anterior, el mesoformisme està més relacionat amb els homes, el qual crea una excessiva preocupació per aconseguir un cos 10 sense mesurar les conseqüències per a aconseguir-ho. Poden crear una forta dependència social, psíquica i física. Està relacionada amb els esports de contacte. És una ideologia on un cos marcat voluminós i fort significa estar sa i està ben vist.No hay comentarios:

Publicar un comentario